latvijaspirts.lv
      
2019. gada 21. jūlijs

 Mūziķu brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"

Atgriezties uz sākuma lapu>>>

Muzeja piedāvājums
Brāļu Jurjānu dzimtās mājas

Mūziķu brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"

 "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, Madonas raj. LV-4840
Tālr.: 29431659
E-pasts: ieva.vilnite@inbox.lv
E-pasts: jurjanumuzejs@inbox.lv

Darba laiks: no 10.maija līdz 1. novembrim – katru dienu no 10.00 līdz 18.00, izņemot pirmdinas; no 1.novembra līdz 10. maijam – pēc iepriekšēja pieteikuma.

 3 km no Ērgļiem, Pulgošņa ezera krastā atrodas komponistu Jurjānu memoriālais muzejs Menģeļi - mājas, kurās 19. gs. sākumā saimniekoja Jurjānu dzimta. Šeit dzimuši četri brāļi Jurjāni – Pēteris (1851–1900), Andrejs (1856–1922), Juris (1861–1940), Pāvuls (1866–1948), kuri kļuva par latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem. 20. gadsimta. 70. gados Meņģeļu mājās sāka veidot muzeju, kas oficiāli tika atklāts 1978. gadā. Muzeja dzīvojamā mājā pagājušā gadsimta 90. gados iekārtota ekspozīcija Brāļi Jurjāni – latviešu mūzikas kultūras pamatlicēji.

 Menģeļu muzeja teritorijā katru gadu notiek Latvijas koru saiets. 2006. gada vasaras saulgriežos Menģeļu muzejā Jāņu svinēšanu rīkoja Raimonds Pauls.

 

Brāļu Jurjānu dzimtās mājas

Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās mājas.

 47 No Ērgļiem 3 km pa šoseju uz Vestienas pusi atrodas Pulgošņa ezers, kura krastā atrodas "Meņģeļi" - brāļu Jurjānu memoriālās mājas - muzejs.

 No Kalna Jurķiņu mājām Jurjānu Juris (mūziķu vectēvs) atnāk uz “Meņģeļiem” par kalpu, apprecēdams saimnieka meitu Madi, paliek te par saimnieku. Viņiem piedzimst 10 bērni, no kuriem vecākais Andrievs paliek mājās par saimnieku un par sievu izvēlās kaimiņmāju meitu Annužu Blauu - lielu tautas dziesmu zinātāju.

 Viņiem ģimenē 9 bērni, no kuriem četri mūziķi., dzimuši ik pēc 5 gadiem – Pēteris (1851.-1900.), Andrejs (1856.-1922.), Juris (1861.-1940) un jaunākais Pāvuls (1866. – 1948).

 Vislielākā nozīme latviešu kultūrā - Jurjānu Andrejam, pirmajam ceļa lauzējam uz Pēterpils konservatoriju, kuru beidza trīs specialitātēs. Jau studiju laikā Jurjānu Andrejs iesāka tautas melodiju vākšanu un pētīšanu, radās pirmās kompozīcijas un tautas dziesmu apdares. Viņa darba mūžs pagāja Harkovā, neskatoties uz to, viņš ir mūsu simfoniskās mūzikas pamatlicējs, radījis pirmo latviešu instrumentālo koncertu, pirmās kantātes, sacerējis pirmās mākslinieciski augstvērtīgās kora un solo dziesmas.

 Vecākais Pēteris – mūzikas instrumentu tirgotājs, Juris – pazīstams pūšamo instrumentu spēles pedagogs, diriģents, Latvijas konservatorijas profesors, Pāvuls – latviešu operas nodibinātājs, dziedāšanas pedagogs, diriģents, komponists.

 Šobrīd Meņģeļos ik gadus notiek Latvijas koru saieti, Jurjānu jubilejas gadā pulcējas dzimta, notiek bērnu un jauniešu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”, Amatu dienas.

 Vidzemes augstienē Pulgožņa ezera krastā atrodas „Meņģeļi“ – mājas, kurās 19. gs. sākumā sākuši saimniekot Jurjāni. Šeit dzimuši četri brāļi Jurjāni – Pēteris (1851–1900), Andrejs (1856–1922), Juris (1861–1940), Pāvuls (1866–1948), kuri kļuvuši par latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem.

 20. gs. 70. gados „Meņģeļu“ mājās sāka veidot muzeju. Tas atklāts 1978. gadā. Dzīvojamā mājā 90. gados iekārtota ekspozīcija „Brāļi Jurjāni – latviešu mūzikas kultūras pamatlicēji“.

galerija