latvijaspirts.lv
      
2019. gada 15. decembris
JAUNUMI
NOTIKUMI
SAUNA IN LATVIA Latvian traditional bathhouse
БАНИ ЛAТВИИ традиции, народные ритуалы
DVD Latviešu tradicionāla pirts Latvian traditional bath
Grāmata PIRTNIEKU STĀSTI
LATVIJAS PIRTS DIENA
BIEDRĪBA LATVIJAS PIRTS
VISS PAR PIRTS DZIVI
Pirts veidi
Pirts tradīcijas
Pirts padomi
Pirtsslotiņas
Pirts akmeņi
Pirts celtniecība
Aromaterapija
Ārstniecības augi
Dabas veltes
> Ko var pagatavot no augiem?
> Dakteri un zāļu sievas iesaka
> Tējas
> Sulas
> Ogas Augļi
> Medus
> Sēnes
> Garšaugi
> Savvaļas augi uzturā
> Rieksti, sēklas, žāvēti augļi
> Augi mūsu veselībai
> Indīgie augi
> Aizsargājamie augi
> Gemmoterapija
> Afrodiziaki
> Augi pret odiem un mušām
> Ārstniecisko augu dobe
> Greznie ārstniecības augi
> Aizsargājamie augi LU Botāniskājā dārzā
> Augi, kas minēti Svētajos rakstos
> Bērzu pumpuri
Veselība un skaistums
Mājas lietas
Svināmās dienas un tradīcijas
Mālu terapija
Garšaugi no Annas Šmites
Eglona Brūna saimniecība
IEPAZĪSTIES!
PIRTS SKOLA
Pirts Upesrūķi
Pirts Brūveri
Pirts Nāras
Pirts Azote
Pirts Kundziņi
Pirts Bērzaine
Pirts Avoti
Pirts Rozēni
Pirts Šalkas
Pirts Piekūni
Lauku sēta Jāņkalni
Pirts Pļavenieki
Pirts Spārītes pie Rāznas
Ezermalas - Pirtslietas
Brīvdabas muzejs
Meņģeļu pirts
Viktora Ķirpa Ates muzeja pirts
EKO SOLIS Dabīgas lineļļas - koka darvas krāsas, koka kubli
Dr. Tereško tējas
Kalējs Edvīns Šakalis
Latvijas pirts 2010 - Latvian sauna - Латвийская баня
Latvijas pirts 2011 - Latvian sauna - Латвийская баня
Latvijas pirts 2012 - Latvian sauna - Латвийская баня
Latvijas pirts 2013 - Latvian sauna - Латвийская баня
LATVISKIE PIRTS SVĒTKI 2015
Latvijas pirts svētki 2017
FORUMS
GALERIJAS
Aizsargājamie augi LU Botāniskājā dārzā


 Kategoriju skaidrojumi :

 • 0. kat. – acīmredzot iznīkušas sugas, kuras nav sastopamas dabā vairākus gadus, taču, iespējams, saglabājušās atsevišķās vietā vai arī nebrīvē;
 • 1. kat. – sugas kurām draud iznīkšana, to turpmāka pastāvēšana nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas;
 • 2. kat. – retas sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet tās satopamas tik nelielā skaitā vai pēc platības tik ierobežotās teritorijās, ka tās var ātri iznīkt;
 • 3. kat. – sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areālas sašaurinās vairākus gadus vai nu dabisku cēloņu dēļ vai cilvēka darbības rezultātā, vai arī abu minēto faktoru ietekmē;
 • 4. kat. – nepietiekami pētītas sugas; iespējams, ka tām draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ nevar precīzi novērtēt to pašreizējo stāvokli.

Sarkanajā grāmatā iekļautās sugas patstāvīgi mainās, jo dažas atjaunojas, citas nāk klāt un bieži mainās to statuss. No 319 Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītām sugām LU Botāniskā dārza ekspozīcijās aug 76 sugas:

LU Botāniskā dārza augi, kas ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā

 1. Aconitum lasiostomum - dzeltenā kurpīte, 1. kat.
 2. Ajuga genevensis - Ženēvas cekuliņš, 2. kat.
 3. Ajuga pyramidalis - piramidālais cekuliņš, 2. kat.
 4. Alliaria petiolata - ārstniecības ķiplocene, 3. kat.
 5. Allium schoenoprasum - maurloks, 3. kat.
 6. Allium ursinum - laksis, 3. kat.
 7. Allium vineale - vīnkalnu sīpols, 3. kat.
 8. Alopecurus arundinaceus - niedru lapsaste, 3. kat.
 9. Alyssum gmelinii - Gmelina alise, 3. kat.
 10. Anemone sylvestris - meža vizbulis, 4. kat.
 11. Arenaria stenophylla - zāļlapu smiltenīte, 2. kat.
 12. Armeria maritima - jūrmalas armērija, 2. kat.
 13. Armeria vulgaris - parastā armērija, 1. kat.
 14. Asperula tinctoria - krāsu miešķis, 1. kat.
 15. Astrantia major - lielā zvaigznīte, 2. kat.
 16. Betula nana - pundurbērzs, 1. kat.
 17. Carex montana - kalnu grīslis, 3. kat.
 18. Carpinus betulus - parastais skābardis, 2. kat.
 19. Ceratophyllum submersum - pusgrimusī raglape, 2. kat.
 20. Corynephorus canescens - iesirmā kāpsmildzene, 3. kat.
 21. Crambe maritima - jūrmalas sālsķērsa, 1. kat.
 22. Dactylorhiza baltica - Baltijas dzegužpirkstīte, 4. kat.
 23. Dactylorhiza incarnata - stāvlapu dzegužpirkstīte, 4. kat.
 24. Delphinium elatum - augstais gaiļpiesis, 2. kat.
 25. Dianthus superbus - krāšņā neļķe, 1. kat.
 26. Digitalis grandiflora - lielziedu uzpirkstīte, 3. kat.
 27. Diphasium complanatum - parastais plakanstaipeknis, 4. kat.
 28. Equisetum scirpoides - meldru kosa, 1. kat.
 29. Erica tetralix - grīņa sārtene, 1. kat.
 30. Eryngium maritimum - jūrmalas zilpodze, 1. kat.
 31. Euphorbia palustris - purva dievkrēsliņš, 2. kat.
 32. Galium shultesii - Šultesa madara, 2. kat.
 33. Gentiana cruciata - krustlapu drudzene, 3. kat.
 34. Geranium bohemicum - Bohēmijas gandrene, 2. kat.
 35. Geranium molle - mīkstā gandrene, 1. kat.
 36. Gratiola officinalis - ārtsniecības rūgtene, 2. kat.
 37. Gymnadenia conopsea - odu gimnadēnija, 4. kat.
 38. Gypsophila paniculata - skarainā ģipsene, 2. kat.
 39. Hedera helix var. baltica - Baltijas efeja, 1. kat.
 40. Helianthemum nummularium - naudiņu saulrozīte, 3. kat.
 41. Hypericum hirsutum - pūkainā asinszāle, 3. kat.
 42. Iris sibirica - Sibīrijas skalbe, 2. kat.
 43. Lathyrus maritimus - jūrmalas dedestiņa, 2. kat.
 44. Lathyrus niger - melnējošā dedestiņa, 3. kat.
 45. Lithospermum officinale - ārstniecības cietsēkle, 2. kat.
 46. Lunaria rediviva - daudzgadīgā mēnesene, 4. kat.
 47. Lycopodium annotinum - gada staipeknis, 4. kat.
 48. Myrica gale - parastā purvmirte, 1. kat.
 49. Onobrychis arenaria - smiltāja esparsete, 2. kat.
 50. Pentaphylloides fruticosa - krūma čuža, 1. kat.
 51. Peucedanum oreoselinum - kalnu rūgtdille, 3. kat.
 52. Pimpinella major - lielā noraga, 3. kat.
 53. Platanthera bifolia - smaržīgā naktsvijole, 4. kat.
 54. Polygonatum verticillatum - mieturu mugurene, 3. kat.
 55. Prunella grandiflora - lielziedu brūngalvīte, 1. kat.
 56. Prunus spinosa - ērkšķu plūme, 1. kat.
 57. Pulmonaria angustifolia - šaurlapu lakacis, 2. kat.
 58. Pulsatilla patens - meža silpurene, 4. kat.
 59. Pulsatilla pratensis - pļavas silpurene, 4. kat.
 60. Ranunculus bulbosus - sīpoliņu gundega, 3. kat.
 61. Rosa rubiginosa - smaržlapu roze, 3. kat.
 62. Sanguisorba officinalis - ārstniecības brūnvālīte, 2. kat.
 63. Scrophularia umbrosa - spārnainā cūknātre, 1. kat.
 64. Serratula tinctoria - krāsu zeltlape, 3. kat.
 65. Seseli libanotis - kalnu briežsakne, 3. kat.
 66. Silene chlorantha - zaļziedu plaukšķene, 2. kat.
 67. Silene tatarica - Tatārijas plaukšķene, 3. kat.
 68. Sorbus intermedia - Zviedrijas pīlādzis, 1. kat.
 69. Taxus baccata - parastā īve, 1. kat.
 70. Teucrium chamaedrys - ozollapu embotiņš, 0. kat.
 71. Trifolium alpestre - Alpu āboliņš, 2. kat.
 72. Trifolium dubium - sīkais āboliņš, 3. kat.
 73. Trifolium fragiferum - zemeņu āboliņš, 1. kat.
 74. Vicia lathyroides - dedestiņu vīķis, 2. kat.
 75. Vincetoxicum hirundinaria - ārstniecības indaine, 3. kat.
 76. Viola elatior - augstā vijolīte, 1. kat.

 LU Botāniskajā dārzā apskatāmas 30 sugas, kas iekļautas IUCN (Starptautiskā dabas aizsardzības savienība) aizsargājamo augu sarakstā. Pārsvarā tās ir tropu un subtropu lakstaugu un kokaugu sugas: 

LU Botāniskā dārza augi, kas ierakstīti IUCN aizsargājamo augu sarakstā

 • Araucaria bidwillii - Bidvila araukārija, Least Concern
 • Araucaria heterophylla - dažādlapu araukārija, Vulnerable
 • Astrophytum asterias - jūrasežu kaktuss, Vulnerable
 • Cedrus deodara - Himalaju ciedrs, Least Concern
 • Ceratozamia mexicana - Meksikas ceratozamija, Vulnerable
 • Cupressus sempervirens - mūžzaļā ciprese, Near Threatened
 • Cupressus torulosa - Himalaju ciprese, Near Threatened
 • Cycas revoluta - atritinātā cīka, Near Threatened
 • Dracaena draco - pūķkoks, Vulnerable
 • Echinocactus grusonii - Gruzona ehinokaktuss, Critically Endangered
 • Euphorbia leuconeura - baltdzīslu eiforbija, Vulnerable
 • Euphorbia milii - Mila eiforbija, Data Deficient
 • Euphorbia tirucalli - Tirukalli eiforbija, Least Concern
 • Ficus carica - vīģe, Least Concern
 • Lewisia cotyledon - kauslapu levīzija
 • Magnolia cylindrica - Huanga kalna magnolijaVulnerable
 • Magnolia wilsonii - Vilsona magnolija, Endangered
 • Metasequoia glyptostroboides - Ķīnas metasekvoja, Critically Endangered
 • Pereskia aculeata - dzeloņainā pereskija, Least Concern
 • Pinus canariensis - Kanāriju salu priede, Least Concern
 • Pinus pinea - Itālijas priede, pīnija, Least Concern
 • Rhipsalis paradoxa, Least Concern
 • Rhipsalis sulcata, Data Deficient
 • Sabal bermudana - Bermudu sabalpalma, Endangered
 • Sequoia sempervirens - mūžzaļā sekvoja, Vulnerable
 • Stangeria eriopus - villainā stangērija, Near Threatened
 • Tillandsia cyanea - tumšzilā tilandsija, Near Threatened
 • Torreya nucifera - Japānas muskatriekstu īveLeast Concern
 • Wollemia nobilis - dižā volemija, Critically Endangered
 • Zamia furfuracea - Jamaikas sago, Vulnerable

 CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) mērķis ir aizsargāt apdraudētās savvaļas augu sugas no strauji augošās starptautiskās tirdzniecības, kuras rezultātā daudzas sugas ir nonākušas līdz iznīcības robežai. Augu māju tropu un subtropu ekspozīcijās apskatāmi 10 augi, kas iekļauti CITES pielikumos:

LU Botāniskā dārza augi, kas iekļauti CITES pielikumos

 • Agave victoria-reginae - Viktorijas agave
 • Aloe vera - īstā aloje
 • Astrophytum asterias - jūrasežu kaktuss
 • Ceratozamia mexicana - Meksikas ceratozamija
 • Cycas revoluta - atritinātā cīka
 • Euphorbia millii - Milla eiforbija
 • Euphorbia neriifolia - oleandrlapu eiforbija
 • Euphorbia trigona - trejšķautņu eiforbija
 • Podocarpus neriifolius - oleandrlapu podokarps
 • Zamia furfuracea - Jamaikas sago
Reģistrētajiem
Epasts:
Parole:
 Reģistrēties